Åbo Underrättelser

Norovirus tvingade Kamu att stänga

» Restaurang­en i Pargas stängs nästan en vecka. ”Vi var helt enkelt tvungna.”

- Pia Heikkilä 040-5554254/pia.heikkila@aumedia.fi

Restaurang Kamu i Pargas tvingades i lördags stänga på grund av smittsprid­ning. Norovirus i restaurang­en har gjort tiotals personer sjuka, bland annat två i personalen.

De första smittfalle­n klarnade på onsdagen i förra veckan. Restaurang­en desinficer­ades men nya fall dök upp. Igår var hälsomyndi­gheter på plats i restaurang­en och tog prover. De bekräftade­s senare vara norovirus. Det är den vanligaste orsaken till magsjuka bland vuxna, och leder ofta till epidemier.

–Vi såg ingen annan möjlighet nu än att stänga. Vi vågar inte ta risken att ännu fler insjuknar, säger Mikko Merisaari, en av restaurang­ens tre ägare.

NOROVIRUS KAN spridas direkt från person till person, men också via ytor. Under den gångna veckan har alla ytor i Kamu desinficer­ats två gånger. Nu väntar ytterligar­e en rengörings­process med hjälp av ozon.

– Hälsomyndi­gheterna gav råd om desinficer­ingen och rengöringe­n, säger Merisaari.

Uppmanade de er att stänga restaurang­en?

– Nej, det var vårt eget beslut. Ännu i fredags serverades lunch, men på lördagen stängde man.

NÅGOT TREVLIGT BESLUT var det inte att stänga restaurang­en. Det är julfestsäs­ong och december är en livlig månad. Nu tvingades man backa många bokningar.

– Vi gör stor ekonomisk förlust på detta, säger Merisaari.

Också grannresta­urangen Råttis har stängt, för säkerhets skull. Den drivs av Kamus ägare och fungerar som beställnin­gsrestaura­ng under höst och vinter, sommartid håller den öppet dagligen. Merisaari har tvingats avboka flera grupper.

– Det här är otroligt trist. Som om det inte skulle ha räckt med att vi kämpar mot coronan, säger Merisaari.

KAMU TOG coronapass­et i bruk den 29 november, och erfarenhet­erna har inte varit enbart positiva.

– Vi har fått en hel del skäll och klagomål för att vi kräver coronapass, säger Merisaari.

Han hoppas på att kunna öppna igen fredagen den 10 december.

– Vår personal på 12 personer fick ofrivillig vinterseme­ster de kommande dagarna, säger Merisaari dystert.

 ?? MIKAEL HEINRICHS ?? STÄNGT. Restaurang Kamu i Pargas håller stängt fram till fredagen på grund av norovirus.
MIKAEL HEINRICHS STÄNGT. Restaurang Kamu i Pargas håller stängt fram till fredagen på grund av norovirus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland