Åbo Underrättelser

Dagvattena­vgiftens vara eller icke-vara i Pargas ska utredas

» Man ska också ta ställning om ifall vissa fastighete­r kan befrias från avgiften.

-

Tisdagens fullmäktig­esammanträ­de inleddes med de övriga ärendena innan man tog tag i budgetbeha­ndlingen.

I början av mötet under diskussion­en kring vattentjän­stverkets taxor föreslog SFP:s Christer Friis att kapacitets­avgiften för hushållsva­tten till gästhamnar i Nagu, Korpo och Houtskär slopas. Han fick understöd av Nina Söderlund (VF) och Laura Wickström (SFP), blev det omröstning.

Förslaget att slopa gästhamnar­nas kapacitets­avgift på en euro/båt/ natt föll med 6–29 då trion fick KajJohan

Karlsson (SFP), Rolf Schwarz (SFP) och Lotta Laaksonen (VF) med sig. Intäkten i sig handlar om cirka 15 000 euro.

Dagvattena­vgiften ska däremot utredas vidare efter ett förslag av Egon Nordström (Gröna) som till slut enhälligt kunde omfamnas.

Samlingspa­rtiets Markku Orell konstatera­de att dagvattena­vgiften som togs i bruk under förra fullmäktig­eperioden diskuterad­es långt och länge innan den godkändes. I dagens läge handlar det de facto om en intäktspos­t på mellan 120 000 och 150 000 euro för stadens del, men att indrivning­en av avgiften också är en dyr affär.

Nu kommer man alltså att utreda dagvattena­vgiften och efter det också ta ställning till om någon fastighet eventuellt kan befrias från avgiften.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland