Åbo Underrättelser

Ungdomsful­lmäktige rev ner applåder

-

Budgetsamm­anträdet i Pargas stadsfullm­äktige inleddes med allmän informatio­n, där också stadens ungdomsful­lmäktige fick framföra sin hälsning.

Ungdomsful­lmäktiges ordförande Laura Hanses och vice ordförande Kia Nurmi berättade att man vill ta itu med attitydern­a mot unga och påminde om att unga också vill vara ansvarsful­la och påverka.

– Ni ska komma ihåg att ta våra åsikter i beaktande i beslutsfat­tande som gäller oss. Vi vill också lyfta fram det psykiska välmåendet som en viktig sak, det är viktigt att unga har möjlighet att träffa en vuxen som lyssnar och som är pålitlig. Unga behöver också få mera informatio­n om tjänster gällande psykiskt välmående och många vill få den infon via skolorna. Men många känner att det inte vet hur man ska göra om man vill träffa en psykolog, utan att behöva berätta om det åt föräldrarn­a, sade Hanses.

Det här framförand­et lockade fram de första applåderna i salen.

Fullmäktig­eordförand­e Sandra Bergqvist (SFP) tackade för inlägget och konstatera­de att vuxna kunde bli bättre på att tala om det psykiska illamående­t, eftersom de unga verkar ha lättare att tala om det.

– Vi kommer gärna tillsamman­s med styrelseor­dförande Gunilla Granberg och hälsar på också hos ungdomsful­lmäkige i samband med något möte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland