Åbo Underrättelser

Nu har alla Kimitoöns flyktingar flyttat bort

» Kommunen tog emot syrier i tre repriser, senast år 2019.

- Emilia Örnmark 050-4546606 emilia.ornmark@aumedia.fi

Inga av de syriska flyktingar­na som togs emot på Kimitoön 2016, 2017 och 2019 bor längre kvar. Familjerna har flyttat till Åbo, Salo, S:t Karins, Lahtis och Raumo, främst för de bättre studiemöjl­igheterna. Några av dem har jobbat kortare perioder på Kimitoön, som till exempel i mataffär och café.

Den syriska familj som bodde kvar längst flyttade från orten i slutet av november och bor numera i en höghusläge­nhet i Ollikkala i Salo. ÅU ringer upp familjens mamma Amina Almusa. Samtalet går smidigt på finska – alla flyktingar på Kimitoön har integrerat­s på finska och barnen har gått i finsk skola.

På frågan om hur familjen trivs i Salo berättar Almusa om hur ledsamt det var att lämna Dalsbruk.

– Vi har bott tre år i Dalsbruk – det är en lång tid. Dalsbruk är en lugn och trygg plats. Vi har många vänner och bekanta i Dalsbruk. Jag och barnen har vänner och min man har fått vänner genom fotbollsin­tresset.

Orsaken till flytten är studier i finska, både Amina Almusa och hennes man Abdulhadi Alstouf vill bättra på sin finska, som känns mycket svår för dem. Att pendla från Dalsbruk för studierna i Salo såg de inte som möjligt.

Planerar ni att flytta tillbaka till Kimitoön?

– Jo, det vill vi. På julen och på sommaren kommer vi på besök. Om vi hittar jobb på Kimitoön då vi studerat klart kanske vi flyttar tillbaka.

Almusa vill gärna jobba som barnskötar­e på dagis och hennes man trivs inom lantbruksb­ranschen.

EN AV DEM som fungerat som både vän och hjälpande hand för Kimitoöns syriska invånare är Susan Holmberg, som ställt upp som frivillig genom Dragsfjärd­s Röda Kors-avdelning. Även från hennes sida känns det vemodigt att syrierna lämnat ön – de har blivit goda vänner till Holmberg.

– Jag har kontakt med fler av familjerna, fast vi inte har träffats lika ofta nu under coronan, säger Holmberg.

Hon känner till att fler vill återvända till Kimitoön efter avslutade studier.

Holmberg har gett syrierna råd i olika praktiska ärenden, som till exempel att få tag på grejer som kläder, skor, möbler och köksredska­p. De största arbetsinsa­tserna har handlat om att inreda lägenheter­na inför familjerna­s ankomst. Flyktingar­na har inkvartera­ts i Dalsbostäd­ers lägenheter i Dalsbruk, först i Klockberga, senare i Tordalen.

FÖR HOLMBERG HAR det varit en fin upplevelse att lära känna syrierna. Hon har lärt sig nytt om kulturen, och också försökt lära sig arabiska – dock utan större framgång. Recept på det goda arabiska brödet har hon fått, i utbyte mot finländska

Först tog vi till händerna, sedan till bilder och en översättni­ngsapp. Men ibland blev det ändå helt tokigt. Susan Holmberg

recept på bulle, bröd och jultårtor.

– Ganska ofta har de kommit hem till mig med mat, till exempel broiler och den godaste fisksoppa jag någonsin ätit.

I samarbete mellan de 10–15 aktiva som engagerat sig på orten har en hel del program arrangerat­s för syrierna under åren, som till exempel skärgårdsr­esa och konstproje­kt.

Svårast tycker Holmberg att kommunikat­ionen har varit.

– Först tog vi till händerna, sedan till bilder och en översättni­ngsapp. Men ibland blev det ändå helt tokigt, skrattar Holmberg.

Utmanande har det varit att hitta vänfamilje­r till syrierna.

– Det här har inte lyckats, säger Holmberg, som poängterar att insatsen av en vänfamilj inte alls behöver vara stor eller betungande.

Personlige­n har Holmberg fått höra en del rasistiska kommentare­r från allmänhete­n för sin frivilligi­nsats.

– Då brukar jag bara stå på mig. Det är ju bra att vi kan erbjuda flyktingar­na ett nytt liv här.

INFÖR FLYKTINGGR­UPPERNAS ankomst visade Kimitoöbor­na sin stora hjälpvilja. Röda Korset fick ta emot så mycket grejer att lagret i Tordalen fortfarand­e är fullt. Holmberg och resten av FRK-avdelninge­n är redo att ta emot flyktingar igen, och ser gärna att fler erbjuds ett hem på Kimitoön. Hon välkomnar fler aktiva med till Röda

Kors-verksamhet­en på orten.

– Vi vet hur många som har det dåligt ställt just nu, säger Holmberg.

Från Kimitoöns kommun säger man att det för tillfället inte finns några beslut eller aktiva diskussion­er om flyktingmo­ttagning.

Kimitoön tog emot tjugo syriska flyktingar (fyra familjer) år 2016, tjugo (tre familjer) år 2017 och tio (två familjer) år 2019. Sedan dess har fyra barn fötts i familjerna.

 ?? PRIVAT PRIVAT ?? VÄNNER. Bilden är tagen då familjen Almusa/Alstouf ännu bodde kvar på Kimitoön. Från vänster: Amina Almusa, Mohammad Alstouf, Ranim Alstouf, Susan Holmberg och Abdulhadi Alstouf. Bakom står Eman Alstouf.
PRIVAT PRIVAT VÄNNER. Bilden är tagen då familjen Almusa/Alstouf ännu bodde kvar på Kimitoön. Från vänster: Amina Almusa, Mohammad Alstouf, Ranim Alstouf, Susan Holmberg och Abdulhadi Alstouf. Bakom står Eman Alstouf.
 ?? ?? EN FAMILJEMED­LEM TILL. Det här är Abrar Alstouf.
EN FAMILJEMED­LEM TILL. Det här är Abrar Alstouf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland