Åbo Underrättelser

THL: Två nya fall av omikron

-

Två nya fall av coronaviru­svarianten omikron har konstatera­ts i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd på tisdagen.

Fallen har påträffats i Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt och är inte knutna till tidigare smittkedjo­r. De smittade personerna har rest i Sydafrika och Nigeria.

Sammanlagt nio fall av omikron har hittills konstatera­ts i Finland. Förutom i Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt har fall påträffats i Egentliga Finland och i Norra Savolax.

De första fallen av virusvaria­nten observerad­es i november i Sydafrika, Botswana och Hongkong. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har omikron nu påträffats i femtio länder runtom i världen.

Institutet skriver att de flesta fallen är sammankopp­lade med resande, speciellt i länder i södra Afrika. Coronafall­en ökar drastiskt i Sydafrika

där 70 procent av smittfalle­n nu är relaterade till varianten omikron.

Konstatera­de fall av omikron har också påträffats i åtminstone 21 europeiska länder. I Danmark, Spanien, Storbritan­nien och Belgien har man påträffat fall som inte har kopplingar till utlandsres­or. Enligt Institutet för hälsa och välfärd betyder det att virusvaria­nten redan sprider sig något inom länderna. Jari Jalava, ledande expert vid institutet, säger ändå att virusvaria­nten ännu inte nått någon omfattande spridning inom Europa.

– Situatione­n kan dock förändras snabbt, säger Jalava i ett pressmedde­lande.

Det är fortfarand­e okänt om omikron orsakar allvarliga­re sjukdom än tidigare varianter av coronaviru­set. Man vet inte heller hur bra skydd de nuvarande coronavacc­inerna ger mot omikron.SPT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland