Åbo Underrättelser

Ansökninga­r om coronapass belastar primärvård­en

-

CORONA. Coronakoor­dinationsg­ruppen i Egentliga Finland ger en stark rekommenda­tion för användning av näs-munskydd i alla situatione­r där det inte går att hålla tillräckli­gt långt avstånd till andra människor.

– Exempelvis då folk samlas utomhus, såsom för julmarknad­er, måste alla använda näs-munskydd, om det inte går att hålla tillräckli­ga avstånd, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrikt.

Sjukhusbel­astningen har inte ökat orimligt inom specialsju­kvården. För närvarande vårdas 17 patienter på ÅUCS på grund av coronasjuk­dom och av dessa är färre än fem intagna på intensivvå­rdsavdelni­ngen.

Däremot vårdas 25 coronapati­enter inom sjukvårdsd­istriktet på hälsocentr­alernas vårdavdeln­ingar i kommunerna, vilket betyder hög belastning på avdelnings­vården, då detta läggs till på den belastning som spårning och testning för corona kräver av primärvård­en.

Ansökninga­rna för coronapass belastar också primärhäls­ovården i kommunerna. Det primära sättet att få passet är via Mina Kanta-sidorna (kanta.fi).

Det är bäst att skaffa sig intygen i god tid, till exempel genast när det blir klart att man ska gå på teater eller restaurang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland