Åbo Underrättelser

Plast som samlats på stränderna blir betalkort

-

MILJÖ. Sparbanken­s betalkort med bild tillverkas från och med nästa vår av plast som samlats in från havet och havsstränd­erna. Enligt Internatio­nella naturvårds­unionen IUCN hamnar minst 14 miljoner plast i havet varje år – och siffran växer hela tiden.

”Genom att tillverka våra betalkort av plast som samlats in från havet och havsstränd­erna kan vi minska mängden mikroplast som hamnar i människorn­as och djurens kroppar. Samtidigt håller vi stränderna mer välstädade”, kommentera­r Manu Kauppila, Sparbanksg­ruppens direktör med ansvar för kortaffärs­verksamhet i ett pressmedde­lande.

Situatione­n är värst i utveckling­sländer, där största delen av all plast till slut hamnar i havet. Plastavfal­let som används i Sparbanken­s betalkort samlas in bland annat längs kustlinjen i små öriken. Sådana länder har ingen existerand­e infrastruk­tur för plastsorte­ring, och dessa länder är också särskilt sårbara inför klimatförä­ndringen.

Plastavfal­let samlas in från havet, sorteras och används för att tillverka plast.

Sparbanksg­ruppens korttillve­rkare TietoEVRY tillverkar betalkorte­n, individual­iserar dem och levererar till slut korten till Sparbanken­s kunder.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland