Åbo Underrättelser

En eloge till Aira Ehrlund

-

Iett mejl till ÅU skriver Annalena Sund Aillet så här: Jag skrev en dikt om Aira Ehrlund som jag framförde på tillställn­ingen ”Ordens estrad” anordnad av bland annat Åbolands litteratur­förening på Kåren i Åbo fredagen 3/12. Jag översatte dikten till finska och när jag läste

MIN ELOGE TILL AIRA EHRLUND

den för Aira fick jag veta att Suomen Yrittäjät hade rekommende­rat att presidente­n skulle belöna henne med en medalj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland