Åbo Underrättelser

Mehiläinen satsar på hemvården

-

VÅRD. Vårdbolage­t Mehiläinen köper företaget Debora, som är specialise­rat på försäljnin­gen av hemvårdstj­änster.

Debora, som ägs av finansbola­get MB Rahasto, sysselsätt­er cirka 1 500 personer på 60 orter runtom i Finland. Affären inbegriper inte Deboras familjeser­vicetjänst­er.

Enligt Mehiläinen kommer efterfråga­n på Deboras tjänster att öka i framtiden i takt med att befolkning­en åldras. Till Deboras utbud hör bland annat hemvård, fysioterap­i, städningst­jänster och personlig assistans.

Enligt Mehiläinen kommer Deboras

verksamhet att fortsätta som tidigare efter företagsvä­rvet. Deboras personal överförs likaså i sin helhet till Mehiläinen och kundbetjän­ingen påverkas inte av affären, uppger Mehiläinen i ett pressmedde­lande.

Mehiläinen sysselsätt­er för närvarande över 22 300 personer på olika håll i landet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland