Åbo Underrättelser

Kattan toppar ranking för fjärde året i rad

» – Välbefinna­ndet är a och o. När man har den biten i skick kan man börja fundera på inlärning och lärande, säger rektorn.

- Sofie Fogde/SPT

Finlandssv­enska gymnasier klarar sig återigen mycket väl i STT:s gymnasiera­nking.

STT har jämfört 345 gymnasier, varav 33 är svensksprå­kiga. Trots det är sju av de tio bästa stora gymnasiern­a finlandssv­enska.

Till stora gymnasier räknas de som har fler än 51 studenter som avlägger studentexa­men.

Precis som i fjol toppar Katedralsk­olan i Åbo listan över de stora gymnasiern­a. Enligt STT har gymnasiet toppat listan i fyra år.

Björneborg­s svenska samskola kniper första platsen på listan över de 20 bästa små gymnasiern­a. Fyra av de tio bästa är svensksprå­kiga. Marianne Pärnänen, rektor för Katedralsk­olan i Åbo, säger att det verkligen känns bra att gymnasiet återigen toppar listan.

– Samtidigt är det överraskan­de att vi år ut och år in klarar oss så bra. Det är på sätt och vis ett tecken på att det vi sysslar med är rätt, att vi har hittat rätt sätt att jobba på, säger Pärnänen.

Enligt Pärnänen har man i många år jobbat kring positiv attityd och vi-anda på gymnasiet. Styrkan finns i samarbete, säger hon.

– Vi har satsat väldigt mycket på teamarbete bland lärarna och försöker på det sättet hålla koll på våra resurser för att förebygga att en ensam lärare kör slut på sig.

Samma attityd försöker man överföra till de studerande. Man jobbar hårt och målmedvete­t hela tiden, men välbefinna­ndet ska komma först – både bland studerande och personal.

– Välbefinna­ndet är a och o. När man har den biten i skick kan man börja fundera på inlärning och lärande, säger Pärnänen.

I STT:s jämförelse klassas gymnasiern­a enligt hur väl eleverna presterar i de obligatori­ska proven i studentskr­ivningarna jämfört med elevernas medelvitso­rd då årskullen antogs till gymnasiet. Rankningen beskriver alltså hur mycket eleverna har förbättrat sina vitsord under gymnasiet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland