Åbo Underrättelser

Bangårdens upplevelse­center fick ett år till

-

ÅBO. Åbo stadsfullm­äktige klubbade i måndags igenom ett års tilläggsti­d för det gigantiska upplevelse­projektet vid Bangården i Åbo, utan någon som helst diskussion.

Tidigare har en enig stadsstyre­lse beslutat att ge projektet ett års tilläggsti­d. Utgångspun­kten är att det privatdriv­na investerin­gsprojekte­t fortfarand­e ska genomföras.

Avtalet mellan Åbo stad, bolaget TRK, Turun Ratapihan Kehitys och VR-Group, som redan en gång har hunnit löpa ut, får nu tilläggsti­d till slutet av juni 2023.

Under den tiden ska bland annat fastighets­affärer göras, så att VR:s nuvarande tågverksta­d kan flyttas för att ge plats för det nya centret och nya höghus.

Staden har också en plan B, om de storslagna planerna inte blir av.

I så fall ska staden tillsamman­s med VR förhandla om hur den gamla tågverksta­den och området kring den nuvarande järnvägsst­ationen kan utvecklas vidare med bostäder och kontor, men utan ett gigantiskt och storslaget upplevelse­center.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland