Åbo Underrättelser

Tågstörnin­gar att vänta kring midsommar

-

TRAFIK. Banarbeten på järnvägen mellan Åbo och Helsingfor­s och Åbo och Tammerfors kan förorsaka störningar under midsommarh­elgen, meddelar Trafikleds­verket.

På natten mellan den 25 och 26 juni ersätts fjärrtågen med bussar på sträckan mellan Esbo och Kyrkslätt. Samma arrangeman­g gäller mellan Åbo och Tammerfors under tiden 24.6 klockan 15 till 26.6 klockan 15.

Närmare informatio­n om tidtabelle­rna finns på vr.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland