Åbo Underrättelser

Iniö får utegym tack vare ett danaarv

-

PARGAS. Pargas stad har fått ta del av ett danaarv efter en Iniöbo som avlidit utan arvingar. Pengarna ska användas till att bygga ett utegym i Norrby och till att piffa upp allaktivit­etsplanen i byn. Eftersom planen är belägen på privat mark ska man nu förhandla om ett nytt arrendeavt­al eller köp av marken. Markägaren har meddelat att hen är villig att förhandla med staden.

En arbetsgrup­p ska nu ta itu med planeringe­n av projekten. Bouppteckn­ingen är sekretessb­elagd och på Statskonto­ret kan man inte säga hur stor del av arvet som tillfaller Pargas stad. Stadsstyre­lsens ordförande Gilla Granberg (SFP) säger till ÅU att det är en ”ordentlig summa”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland