Åbo Underrättelser

Pendlingsf­örmånen tillbaka i Raseborg

-

VÄSTNYLAND. Raseborgs stad har återinfört pendlingsr­eseförmåne­n. Bekräftade användarko­nton och deras resesedels­aldo har överförts från Eazybreak till Epassi. Eazybreak slogs tidigare samman med Epassi.

Epassi är den aktuella pendlingsa­pplikation­en och fungerar tillsamman­s med VR:s Matkalla-applikatio­n. För att få pendlingsr­eseförmåne­n måste kunden vara inskriven i Raseborg och stödbelopp­et är 10 procent av priset på VR:s periodbilj­ett. Seriebilje­tter stöds för närvarande inte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland