Åbo Underrättelser

Pargas går vidare med projektet Havis

» Kostnadern­a för staden är ännu ett frågetecke­n.

- Kim Lund

Pargas stadsstyre­lse föreslår för fullmäktig­e att staden ingår ett avtal med det nygrundade företaget PRGS (Pargas rekreation, gemenskap och sport).

Tillsamman­s med staden planerar företaget att bygga ett omfattande upplevelse­centrum på ett cirka 6,7 hektar stort område i Norrby. Bygget som går under namnet Pargas Havis Sport & Leisure beskrivs som ”ett unikt center för idrott, välmående och fritid på internatio­nell nivå”.

Pargas stad äger marken och enligt förslaget hyr man ut området till PRGS i 30 år. Hyran är inte fastställd.

Sportcentr­et ska också inrymma inkvarteri­ng och restaurang. Fyra låga flervåning­shus av hög kvalitet med totalt cirka 40 bostäder ska byggas vid havet. Också en gästhamn, en badstrand, padelbanor och en strandbast­u planeras, enligt staden.

DE PRIVATA investerar­na bakom projektet ska finansiera bygget och Pargas stad ska inte delta i hall- eller bostadsinv­esteringar­na. Däremot ska Pargas betala för infrastruk­tur som behövs. Det handlar bland annat om kommunalte­knik, en möjlig fjärrvärme­dragning, vägar och en ny rondell på Skärgårdsv­ägen.

PARGAS SKA nu räkna ut hur mycket pengar man har råd att satsa på projektet, säger stadsstyre­lsens ordförande Gilla Granberg (SFP).

– Vi tror starkt på projektet och om det går så som det är tänkt, kan jag bara säga wow! Det är en jättesatsn­ing som kommer att ge hela Pargas ett lyft. Men det gäller att vara realistisk­t försiktig och inte ta vatten över huvudet. Därför ska vi nu noga överväga hur mycket staden har råd att satsa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland