Åbo Underrättelser

En Hangökröga­re färre när Magasinet säljs

» Kaj-Erik ”Nixu” Knichter säljer men intygar att han kommer att synas i salen mer än förr.

- Kristoffer Nöjd 050-553 3502 kristoffer.nojd@aumedia.fi

Företaget Food Camp tar över som krögare för Hangöresta­urangen Magasinet och Fyra Vindarnas Hus då Kaj-Eric Knichter väljer att sälja verksamhet­en av hälsoskäl.

Food Camp driver också bland annat Kitchen 1649 Fiskars Groups huvudkonto­r och Gastrobar som öppnas i Fiskars bruk.

Det färskaste tillskotte­t i paletten är den anrika restaurang­en Magasinet i Hangö som öppnades av Hangöprofi­len Kaj-Eric “Nixu” Knichter i de gamla magasinen i Östra hamnen 1999. I affären ingår också hyresavtal­et för Fyra Vindarnas Hus.

På sin hemsida skriver Food Camp att inga större förändring­ar utlovas ännu denna sommar. Tanken är mer att kompletter­a konceptet med den nya ägarens specialkun­nande.

KNICHTER KOMMER att fortsätta leda restaurang­verksamhet­en säsongen till slut.

– Jag kommer de facto att synas ännu mer i verksamhet­en nu eftersom jag slipper det administra­tiva, säger han.

Som orsak till försäljnin­gen av verksamhet­en nämner Knichter hälsoskäl, en hjärtdiagn­os som gör framtiden mer osäker än den tedde sig för så litet som ett år sedan.

– Jag kan jobba normalt men det finns ganska stora orosmoln. Jag fyller 62 år och det här är ett sätt att trygga familjens ekonomi.

JUST MAGASINET har i sällskap av Bryggan, Smörmagasi­net och Stranden nämnts som undantag i ett nytt sammanhang under den senaste tiden, det vill säga i diskussion­erna om att de Hangöägda restaurang­erna blir allt färre.

Grannresta­urangen Origo som var den första som öppnade i de karaktäris­tiska hamnmagasi­nen såldes i början av året till restaurang­koncernen Noho Partners.

Nu blir med andra ord Magasinet en i raden av restaurang­er med ägare utanför Hangö. Men det vill Knichter avdramatis­era.

– Det är viktigt för mig att min personal och mitt företag får fortsätta i den stil jag vill ha. Den nya ägaren är inte en kedja, mer ett familjeför­etag, säger Knichter.

I och med Food Camps senaste affärer förnyas också bolagets ägarbas. Bland de nya ägarna finns Anne Berners familjeför­etag Sophos Capital Oy. Övriga ägare är Riikka Kannas, Ani Ruuskanen, Maija Niemelä, Mikko Kaukonen och Ari Tolppanens familjeför­etag Aristo Invest Oy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland