Åbo Underrättelser

Ålänningar­na förhåller sig positivt till Nato

- Heidi Hendersson Nya Åland

ÅLAND. Nästan 80 procent av ålänningar­na anser att det är bra att Finland går med i Nato. Det framgår av senaste Åland Gallup där 421 personer deltog.

”Vad tycker du om att Finland ska gå med i Nato? ”Det var en av frågeställ­ningarna i månadens Åland gallup. På den frågan svarade 77,3 procent att det är ”bra”, 13,6 tyckte det var ”dåligt” och 9,1 procent kunde inte ta ställning.

Om man tittar bara bland de kvinnliga respondent­erna (183 stycken) så svarade 73,3 procent att det är bra och bland männen (238 stycken) var det några fler, 81,6 procent, som tyckte det är bra.

Nato-stödet är högst bland pensionäre­r (88,8 procent) och lägst bland ungdomarna (61 procent).

Bland väljarna är det de liberala anhängarna som är mest positiva till Natomedlem­skap (92,5 procent). Mest tveksamma var de som röstar på Åländsk demokrati, av dem var det endast 44 procent som tycker det är bra att Finland går med i försvarsal­liansen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland