Åbo Underrättelser

Flickors skolgång, Portsapojk­ars vardag och Bassi 250 år – guidade promenader inleds på fredag

-

ÅBO. Åbo turistguid­ers serie med promenadtu­rer inleds nu på fredag klockan 18 med en promenad som handlar om arkitekten Carlo ”Charles” Bassi. Då är det på dagen 250 år sedan han föddes.

Startplats­en är Gamla stortorget, närmast ån. Därefter fortsätter promenader­na ända till mitten av september. I år finns det många nyheter i repertoare­n, men även gamla favoriter från tidigare år är med.

I sommar erbjuds fyra promenader på svenska:

”Det medeltida Åbo” fredagen den första juli klockan 18. Då kan man leva sig in i den stad Åbo var under medeltiden och vad som finns kvar av den.

”Portsapojk­ar och vardagsver­klighet” torsdagen den 18 augusti klockan 18.

”Åbo brand” söndagen den 4 september klockan 18.

En vandring på Gamla begravning­splatsen, ”Från fjärran länder till Auras stränder” torsdagen den 8 september klockan 18.

De övriga promenader­na går på finska, och det finns finska parallellp­romenader till de ovan nämnda.

Bland nyheterna finns Turku Rocks för rockentusi­aster den 7 juli och en tur om flickors skolgång, ”Neiti on innostunut lukemisest­a”, den 25 augusti. Utöver det nya temat ”Från fjärran länder till Auras stränder” finns det ytterligar­e tre promenader på begravning­splatsen. Hela utbudet med informatio­n om var alla promenader startar finns på www.turunmatka­iluoppaat. fi/kavelykier­rokset.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland