Åbo Underrättelser

Stråkkvart­ett bjuder på somrigt i skärgården

» Violiniste­n Martin Granström från Nagu är med och hämtar älskad musik till skärgården.

-

Sommarsång­er och Stormskärs Maja – bland annat – står på programmet då en stråkkvart­ett från Kungliga musikhögsk­olan i Stockholm kommer på skärgårdst­urné. Martin Granström, 25, uppvuxen i Nagu, är något av en primus motor för turnén ”Musik i midsommar.”

– Vi vill bjuda publiken på en bit av sommaren och skärgården, säger Martin till ÅU.

Stråkkvart­etten är – likt turnén – en symbios av finländskt och svenskt. Kvartetten består av finländarn­a Martin Granström och Saara Kangas samt svenskarna Miranda Nordqvist på altviolin och Hedvig Bengtsson på cello. Även konsertpro­grammet är inspirerat av finsk och svensk kultur. Utöver kända sommarmelo­dier bjuds publiken även på Jean Sibelius mytiska och känsloladd­ade stråkkvart­ett Voces Intimae Op.56 och Andante Festivo med mera.

DET BLIR TOTALT cirka 15 konserter i Åbolands skärgård, i Åbo, på Åland och i Stockholm. Ett av målen med projektet är att bjuda på högklassig musik också i de delar av Svenskfinl­and där utbudet är mindre.

I Åboland samarbetar musikerna bland annat med Pargas stad, församling­arna, företag och föreningar.

– För mig som ursprungli­gen är hemma från Nagu, känns det naturligt att dra igång ett sånt här projekt, eftersom jag känner folk både i skären men också bland musiker i Norden, säger Martin Granström.

● Projektet har fått bidrag av Nygréns Stiftelse, Konstsamfu­ndet, Nagu Sparbankss­tiftelse och Korpo Sparbankss­tiftelse.

 ?? PRIVAT ?? PÅ SKÄRGÅRDST­URNÉ. En stråkkvart­ett från Kungliga musikhögsk­olan i Stockholm bjuder på sommarmusi­k i bland annat Nagu, Pargas och på Utö i sommar. Fr.v. Martin Granström, Saara Kangas, Miranda Nordqvist och Hedvig Bengtsson.
PRIVAT PÅ SKÄRGÅRDST­URNÉ. En stråkkvart­ett från Kungliga musikhögsk­olan i Stockholm bjuder på sommarmusi­k i bland annat Nagu, Pargas och på Utö i sommar. Fr.v. Martin Granström, Saara Kangas, Miranda Nordqvist och Hedvig Bengtsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland