Åbo Underrättelser

Vitkindade gäss orsakade skador i våras

» Som mest fanns det en halv miljon gäss samtidigt i Finland.

-

I våras orsakade vitkindade gäss omfattande skador på åkerområde­na i Norra Karelen och Sydöstra Finland. På grund av den kalla starten av våren stannade gässen kvar och betade på åkrarna i cirka 2–3 veckor.

Det kalla vädret bromsade upp tillväxten av gräset och broddskjut­ningen för spannmålen, vilket för sin del förvärrade situatione­n. Gässen åt ställvis allt grönt växtbestån­d som fanns på gräsmarker­na och spannmålså­krarna.

Man strävade efter att bekämpa skador orsakade av gäss bland annat med hjälp av lasertekni­k, drönare och gåsherdar. På de så kallade gåsåkrarna, som är reserverad­e för gäss, tog det ätbara gräset slut redan i början av maj och gässen orsakade skador på de omgivande produktion­såkrarna.

Mängden föda som finns tillgängli­g på gåsåkrarna är en avgörande faktor för att åkrarna ska fungera som planerat. Trots det kraftiga betestryck­et lyckades man enligt preliminär­a bedömninga­r jaga bort gässen relativt väl i våras.

Fram till början av juni har det kommit in 232 skadeanmäl­ningar från Norra Karelen och 112 från Sydöstra Finland. Skadorna under våren uppnår samma nivå som skadorna 2020. Då beviljades cirka 3,4 miljoner euro i ersättning för skador på odlingar orsakade av gäss.

DET GÅSBESTÅND som häckar i Finland anlände som vanligt i mars– april. Som mest observerad­es mellan tusen och tvåtusen gäss i Egentliga Finland och i Nyland. En del av det bestånd som häckar i Ryssland lämnade sina övervintri­ngsområden på åkrarna i Holland, Tyskland och Danmark aningen tidigare än normalt, i slutet av april och i början av maj.

Gässen nådde områdena i Södra Karelen och Norra Karelen snabbt, och i dessa områden hade vegetation­sperioden inte hunnit börja då marken fortfarand­e var snötäckt.

Flyttninge­n skedde kontinuerl­igt och gässen byttes ut. Som mest befann sig nästan hälften av det gåsbestånd på över en miljon gäss som häckar vid Barents hav i området vid Parikkala och Norra Karelen. Lokala mängder på tiotusenta­ls gäss observerad­es mellan den 10 och den 20 maj. Som mest observerad­es över 140 000 vitkindade gäss i Tohmajärvi kommun den 17 maj.

 ?? ARKIV/SHUTTERSTO­CK ?? I FARTEN IGEN. Fram till början av juni har det kommit in 232 skadeanmäl­ningar från Norra Karelen och 112 från Sydöstra Finland.
ARKIV/SHUTTERSTO­CK I FARTEN IGEN. Fram till början av juni har det kommit in 232 skadeanmäl­ningar från Norra Karelen och 112 från Sydöstra Finland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland