Åbo Underrättelser

HS: Fler fästingar ökar risken för ny sjukdom

» Fläckfeber eller fläcktyfus sprids av en speciell bakterie.

-

Att fästingar sprider sjukdomar som borrelios och TBE är välkänt, men nu har forskare hittat ytterligar­e sjukdomsal­strande bakterier hos fästingar, också i Finland.

Helsingin Sanomat skriver att en bakterie som kan förorsaka fläckfeber har hittats hos fästingar också i Finland.

Enligt preliminär­a forsknings­resultat verkar bakterien finnas främst i stadsområd­en och i södra Finland.

FLÄCKFEBER eller fläcktyfus förorsakas av en rickettsia­bakterie.

Det har forskare, enligt HS, upptäckt i Amerika redan i början av 1900-talet. Det nya är, enligt forskaren Riikka Elo vid naturhisto­riska museet i Tammerfors och gästforska­re vid Åbo univcersit­et, att man nu med hjälp av DNA-teknik har kunnat identifier­a bakterien bättre än tidigare.

Hon säger att bakteriern­a sällan leder till sjukdomsut­brott.

I Finland finns det inte ännu några kända fall av fläckfeber förorsakad­e av de fästingbur­na bakteriern­a, påpekar hon, men i och med att fästingarn­a ökar tror hon att också fläckfeber blir vanligare i Finland de kommande åren.

En daglig fästingkol­l rekommende­ras, eftersom det krävs att fästingen sitter fast ett dygn för att bakterien ska överföras på människor. Antibiotik­a hjälper mot fläckfeber, skriver HS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland