Åbo Underrättelser

DAGENS SUDOKU

-

Varje rad (vågrätt), kolumn (lodrätt) och 3 x 3–ruta ska innehålla siffrorna 1–9. Varje siffra får förekomma bara en gång per rad, kolumn, ruta. Det finns bara en rätt lösning i varje sudoku. Den rätta lösningen hittas dagligen bland efter text-annonserna. Mera sudoku på webben – www.abounderra­ttelser.fi.

 ?? © Bulls ??
© Bulls

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland