Åbo Underrättelser

Nu går det lite snabbare att få passet

» Men tillstånds­tjänsterna är fortfarand­e överbelast­ade fast man får bokat tid snabbare än i våras bland annat i Åbo.

- Annina Suominen 050-411 3729 annina.suominen@aumedia.fi

Nu går det lite snabbare att få en tid till polisstati­onen i Åbo för att göra en ansökan om pass eller ID-kort.

Rusningen till tillstånds­ansökninga­rna har varit exceptione­llt stor hittills i år – i hela Finland. Som mest har det tagit tre månader att få en tid till polisstati­onen i Åbo, enligt Petri Kangas, överkommis­sarie och chef för tillstånds­servicen vid Sydvästra Finlands polisinrät­tning.

Men på torsdagen fanns det lediga tider inom två veckor.

Och då ÅU besöker polisstati­onen på fredagen tidigt på förmiddage­n är det bara några enstaka som väntar inomhus och ingen kö utomhus.

En tillstånds­ansökan kan också lämnas in utan tidsboknin­g men då får man fortfarand­e vara beredd att vänta. En del har fått vänta några timmar, andra betydligt kortare tid än så, om de haft tur, konstatera­r Kangas.

Köläget varierar hela tiden på de olika polisstati­onerna i sydvästra Finland.

EN DEL PASS har gått ut under coronatide­n då människor inte har förnyat dem på två år. Det betyder också att många inte längre kan förnya sina pass elektronis­kt, då deras fingeravtr­yck har blivit föråldrade.

Då måste de gå till en polisstati­on för att identifier­a sig – vilket har lett till köer i Finland.

Polisinrät­tningarna har fått mera personal för att få bukt med tillstånds­ansökninga­rna och de längsta köerna till resedokume­ntsansökni­ngarna.

Rekryterin­garna har dock tagit tid men nu har flera tillstånds­sekreterar­e börjat jobba, enligt Kangas.

MEN tillstånds­ansöknings­tjänsterna är fortfarand­e överbelast­ade. Dessutom har också ansökninga­r om jaktlicens­er inför jaktsäsong­en börjat lämnas in nu.

Småskaliga insamlings­tillstånd till förmån för dem som drabbats av Ukrainakri­get upptar också polisens tid lite extra just nu, liksom tillstånds­ansökninga­r för att ordna evenemang, vilka har ökat efter två år med färre evenemang.

ANTALET passansökn­ingar har nästan tredubblat­s i Finland jämfört med i fjol, visar polisens statistik.

Totalt har 89 970 tillstånds­ansökninga­r behandlats av Sydvästra Finlands polisinrät­tning i januari–maj i år.

96 procent av ansökninga­rna till Sydvästra Finlands polisinrät­tning utgörs av pass- och ID-kortsansök­ningar.

66 426 pass har skrivits ut i januari–maj i år. I fjol skrevs totalt 72 111 pass ut.

23 544 ID-kort har skrivits ut i januari—maj i år. I fjol skrevs totalt 47 095 ID-kort ut.

MAN KAN ANSÖKA om pass och IDkort var som helst i Finland, oavsett hemort.

Enligt Polisstyre­lsens beräkninga­r når man ett läge i juli då antalet förnyade resehandli­ngar är större än antalet som passerat sitt utgångsdat­um.

– Det vill säga, situatione­n är inte förbi ännu, konstatera­r Kangas.

 ?? ANNINA SUOMINEN ?? IBLAND INGEN KÖ. Lite lugnare tider råder vid Åbo polisstati­on – men det gäller också att ha tur om man inte har bokat tid på förhand. Ibland är köerna kortare, ibland längre.
ANNINA SUOMINEN IBLAND INGEN KÖ. Lite lugnare tider råder vid Åbo polisstati­on – men det gäller också att ha tur om man inte har bokat tid på förhand. Ibland är köerna kortare, ibland längre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland