Åbo Underrättelser

Ny variant av omikron i Egentliga Finland

-

CORONA. De första omikron BA4-subvariant­erna har konstatera­ts för några veckor sedan på ÅUCS laboratori­um för klinisk mikrobiolo­gi, utgående från prover av invånare i Egentliga Finland.

Resultaten har nu bekräftats med sekvenseri­ng av virusets genom.

BA4 och BA5 represente­rar subvariant­er av coronaviru­sets omikronvar­iant och de är nu de mest allmänna variantern­a av coronaviru­s som cirkulerar i Egentliga Finland.

Under den här veckan har deras andel varit över 50 procent av de positiva provsvaren.

– Nya subvariant­er konstatera­s i så gott som alla kommuner som hör till vårt område. De smittor som kan härledas från utlandet är få, vilket betyder att dessa subvariant­er effektivt har börjat sprida sig i Egentliga Finland, säger överläkare för ÅUCS klinisk mikrobiolo­gi Tytti Vuorinen.

Andelen av omikron BA4/5smittfall har också ökat i Europa. Infektione­rna har oftast varit lindriga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland