Åbo Underrättelser

Årets gubbar kan bli dyrare än ifjol

» Inhemska jordgubbar finns nu till salu på många håll trots sen vår. Prishöjnin­garna varierar.

- Maja Meurman maja.meurman@aumedia.fi

Trots den kalla och sena våren ser jordgubbss­äsongen ut att bli lång och bra, med möjlighet till finska jordgubbar på midsommarb­ordet. Tanja Vennelä på Bjursängs bärodling i Pargas var orolig att jordgubbar­na skulle ta skada av vinterns kyla, men kan konstatera att de inte gjorde det.

– Skörden ser fin ut och säsongen kommer sannolikt att bli längre än vanligt, säger Vennelä. Detta är på grund av den långa våren och de milda temperatur­erna, vilket leder till en längre blomning för jordgubbsp­lantorna.

Mängden jordgubbar ser bra ut och att jordgubbar­na inte förväntas mogna samtidigt innebär en bra säsong för Bjursäng.

EN DEL AV Bjursängs ekologiska jordgubbar har mognat och finns till salu till midsommar. Den största skörden väntas till månadsskif­tet juni–juli. Jordgubbar­na började plockas för en vecka sedan.

– Vi har bra med bärplockar­e i år. Det har varit mycket lättare att hitta arbetstaga­re än ifjol, konstatera­r Vennelä.

Många ukrainare har bosatt sig i trakten och börjat jobba på Bjursängs gård. Vennelä hoppas även på många självplock­are i sommar.

ÄVEN TEGELVIKS Bär Ab i Kirjala är lite försenade med skörden men kommer att sälja bär till midsommare­n. Från företaget påpekar man att värmen de senaste veckorna varit passlig.

Företaget säljer jordgubbar i stånd på flera platser i Pargas under sommaren.

DE STIGANDE gödselpris­erna har påverkat produktion­skostnader­na för jordgubbso­dlarna. Tanja Vennelä på Bjursäng säger att kostnadern­a stigit med 20–30 procent. Detta innebär en höjning i jordgubbsp­riserna.

Bjursängs bärodling estimerar en ökning på 50 cent i literprise­t medan Tegelviks Bär Ab säger att prisstigni­ngen ännu inte är säker och beror på vädret.

PÅ ÅBO salutorg säljs det nu jordgubbar av många slag och prisklasse­r. Mest finns det belgiska, nederländs­ka och estniska jordgubbar, vilka kostar kring 6–7 euro per liter.

Finska jordgubbar finns att köpa på Åbo salutorg.

Svenska jordgubbar finns till salu för 6 euro per liter.

Finska jordgubbar är nästan dubbelt så dyra just nu och kostar kring 5,50–6 euro per halvliter. Samuli Rantanen, som jobbar i T. Kanervas stånd, säger att priserna nu är ungefär

Vi har bra med bärplockar­e i år. Det har varit mycket lättare att hitta arbetstaga­re än ifjol. Tanja Vennelä

samma som förra året. De är också 1–2 veckor sena med skörden på grund av den kalla våren.

 ?? MAJA MEURMAN ?? SÄSONG. Samuli Rantanen säljer jordgubbar på torget.
MAJA MEURMAN SÄSONG. Samuli Rantanen säljer jordgubbar på torget.
 ?? ?? JORDGUBBAR.
JORDGUBBAR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland