Åbo Underrättelser

Femtusen liter växtskydds­medel rann ut i Loimaa

-

LOIMAA. Det läckte ut femtusen liter växtskydds­medel ur en stor behållare som drogs av en traktor i Loimaa på fredagen. Larmet gick vid halvettide­n.

Behållaren välte då traktorn svängde i en korsning. Växtskydds­medlet spreds längs med en sträcka på hundra meter i ett dike. Efter det kunde man förhindra att medlet spreds ytterligar­e.

Räddningsv­erket samarbetar med Loimaas miljöskydd­smyndighet­er för att avlägsna medlet från marken. Myndighete­rna leder arbetet.

Till Turun Sanomat (17.6) säger Anna Lilja, miljöinspe­ktör, att skadorna är små. Det fanns inget vatten i diket så medlet skadar inte organismer i vattnet. Man kommer att få bort växtskydds­medlet från marken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland