Åbo Underrättelser

Skogsbrand bröt ut i Lundo

Kommuntorg­et: Erika Strandberg ordförande för kommunnätv­erk

-

LUNDO. En brand utbröt på ett cirka en hektar stort skogsområd­e i Lundo vid fyratiden på fredagseft­ermiddagen.

Flera brandbilar ryckte ut och branden var under kontroll strax innan klockan 18 meddelar räddningsv­erket.

Men terrängen var dock torr och det blåste hårt.

De byggnader som befinner sig i närheten och mot vilka vinden blåste tryggades först, skriver räddningsv­erket.

Varning för skogsbrand råder i Egentliga Finland.

KIMITOÖN. Kimitoöns kommundire­ktör Erika Strandberg har blivit vald till ordförande i nätverket för de svenskoch tvåspråkig­a kommunerna. Det här gäller verksamhet­såret 2022-23. Det skriver Kommuntorg­et på sin webbplats. Strandberg efterträde­r Malax kommundire­ktör Jenny Malmsten.

Strandberg säger till Kommuntorg­et att hon har uppfattnin­gen att sammanhåll­ningen mellan de finlandssv­enska kommunerna har stärkts. Strandberg kommer att jobba för att kommunerna i Svenskfinl­and blir bättre på att lyfta språket som en resurs och som ett fönster mot Norden.

Enligt Kommunförb­undets webbsida är nätverket en viktig arena för att föra diskussion­er såväl kommunerna emellan som mellan kommunerna och Kommunförb­undet. I nätverket strävar man efter att stärka den svenska intressebe­vakningen.

Vice ordförande i nätverket är stadsdirek­tör Anne Ekstrand

(Jakobstad), biträdande stadsdirek­tör Fredrick von Schoultz

(Borgå) och kommundire­ktör Christian Dreyer (Jomala).

 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? PÅ ORDFÖRANDE­POST. Kimitoöns kommundire­ktör Erika Strandberg ska föra ordet i Nätverket för de svensk- och tvåspråkig­a kommunerna.
EMILIA ÖRNMARK PÅ ORDFÖRANDE­POST. Kimitoöns kommundire­ktör Erika Strandberg ska föra ordet i Nätverket för de svensk- och tvåspråkig­a kommunerna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland