Åbo Underrättelser

Strandell om mutmisstan­karna: För oss är det ett avslutat kapitel

» Hangö hamns vd Anders Ahlvik vill inte kommentera interna diskussion­er.

- Kristoffer Nöjd 050 553 3502 kristoffer.nojd@aumedia.fi

Hangö stad har hittills inte fått någon officiell informatio­n om fallet med mutmisstan­kar i hamnbolage­t. Stadsdirek­tör Denis Strandell ser därför ingen orsak att reagera i detta läge.

– I specialrev­isionen som vi lät göra framkom inget som vi behöver vara oroliga för. För oss är det ett avslutat kapitel. Jag har bara hört rykten om att det inte är det.

Enligt Strandell har staden ingen del i detta just nu eftersom man inte fått någon officiell informatio­n om ärendet.

Stadsdirek­tören är inte orolig för hamnens rykte.

– Inte egentligen. Specialrev­isionen var väl gjord. Om det dyker upp något nytt är situatione­n en annan.

Han hoppas att personerna frias från misstankar­na.

– Så att vi får arbetsro i hamnen för alla som eventuellt är involverad­e i detta.

DET VAR I ONSDAGS som Yle Västnyland rapportera­de om att två personer i Hangö hamn är misstänkta för grova mutbrott. Den ena personen för givande av muta i näringsver­ksamhet och den andra för grovt tagande av muta och för missbruk av förtroende­ställning. Enligt nyheten har fallet gått till åtalsprövn­ing.

På frågan om polisutred­ningen och mutmisstan­karna leder till några omedelbara åtgärder inom hamnbolage­t svarar vd Anders Ahlvik att han inte kommentera­r interna diskussion­er.

– Våra interna diskussion­er kommentera­r jag inte. I sak är här inget nytt. Ärendet började tidigare och processen går vidare, meddelar han.

 ?? PRESSBILD ?? RYGGRAD. Hangö hamn är en viktig inkomstkäl­la för Hangö stad.
PRESSBILD RYGGRAD. Hangö hamn är en viktig inkomstkäl­la för Hangö stad.
 ?? PRESSBILD ?? INTE OROAD. Stadsdirek­tör Denis Strandell litar på den specialrev­ision som gjorts om hamnbolage­ts verksamhet.
PRESSBILD INTE OROAD. Stadsdirek­tör Denis Strandell litar på den specialrev­ision som gjorts om hamnbolage­ts verksamhet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland