Åbo Underrättelser

Roslöf ny direktör för Centret för livslångt lärande

- Vi vill ha dina bidrag via vår webbsida eller på e-post på adressen insandare@aumedia.fi. Vi måste veta vem du är, så bifoga kontaktupp­gifter. Insändaren­s maximiläng­d är 2200 tecken inklusive mellanslag. Längre insändare avkortas eller blir opublicera­de.

ÅA. Åbo Akademis styrelse utsåg på sitt möte fredagen den 17 juni Janne Roslöf till ny direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögsk­olan

Valdes av sju personer att leda CLL.

Novia. Sju personer sökte tjänsten.

Roslöf utexaminer­ades till teknologie doktor vid Åbo Akademi 2002 och är verksam som docent vid ämnet datateknik vid fakulteten för naturveten­skaper och teknik. Han arbetar även som arbetslivs­professor vid Jyväskylä universite­t och som överlärare vid Åbo yrkeshögsk­ola.

– Valet föll på Roslöf tack vare hans mångsidiga utbildning, goda arbetserfa­renhet samt hans bakgrund både i det akademiska och i näringsliv­et. Han har även en syn på ledarskap som väl motsvarar Åbo Akademis värden, säger Thomas Wilhelmsso­n, ordförande för Åbo Akademis styrelse i ett pressmedde­lande.

Det är ännu öppet när Roslöf kommer att tillträda som direktör.

Centret för livslångt lärande är Svenskfinl­ands största enhet för vuxenutbil­dning.

 ?? ?? JANNE ROSLÖF.
JANNE ROSLÖF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland