Åbo Underrättelser

De hittade ÅU inne i väggen

» Det visade sig att de vackra sidorna var av det mer ovanligare slaget.

- Stefan Holmström

När Pekka Jokinen och Pauliina Hartiala reparerade sitt hus stötte de på något oväntat. Inne i väggen kunde de plötsligt läsa Åbo Underrätte­lser från 1920-talets slut.

Att hitta gamla tidningssi­dor på väggar är inte sällsynt. Sådana användes ofta som underlag till tapeter eller som ett enkelt vindskydd i exempelvis skrubbvägg­ar på kallla vindar.

Det som Jokinen och Hartala hittade var ändå inte vanliga tidningssi­dor – utan mycket tjockare sidor som påminde om kartong. De hade inte heller varit underlag för tapeter utan var uppspikade som ett isolerande skikt, som vindpapp.

Paret kunde ta tillvara en hög av dessa sidor, som för det mesta var i mycket gott skick.

DET VISADE SIG senare att det handlade om tryckforma­r av papier-maché. Förr radade sättare på tryckerier ut metalltype­r (bokstäver och bilder) i ett så kallat sättskepp, en ram lika stor som en tidningssi­da. Text och bilder överfördes sedan genom att pressa dessa sättskepp mot tryckforme­rna.

Därefter göts tryckplåta­r i smält bly. Det kan låta brandfarli­gt men tryckforma­rna tålde faktiskt upp till 350–375 grader. När tryckplåte­n stelnat sattes den in i tryckmaski­nen – och så trycktes tidningen.

Eftersom huset har ägts av tryckeriar­betarfören­ingen Turun Kirjatyönt­ekijäin Yhdistys var fyndet på så vis logiskt. Det fanns ett behov – och så återanvänd­es material från ÅU:s tryckeri, som då var vid Slottsgata­n.

En av dessa sidor, dold i nittio år, hänger nu inramad på Jokinens och Hartialas vägg i det nyrenovera­de huset.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland