Åbo Underrättelser

Hamburger Börs

-

Wallina Valtin köpte ölkrogen Hamburger Bierhalle vid Åbo Salutorg år 1894 och grundade ett hotell.

Huset från 1830-talet revs och jugendhuse­t mot Salutorget byggdes år 1904.

Turun Osuuskaupp­a köpte hotellet av Valtin år 1942.

År 1976 rev Turun Osuuskaupp­a jugendhuse­t mot Salutorget.

År 2011 köpte Scandic Hotels hotellverk­samhet.

År 2019 revs byggnaden från 1970-talet.

År 2021 öppnade nya Hamburger Börs ritat av Schauman Arkitekter.

 ?? ?? UPPTÄCKT. Under renovering­en av den gamla delen av hotellet hittades en väggmålnin­g som föreställe­r Åbo före branden 1827.
UPPTÄCKT. Under renovering­en av den gamla delen av hotellet hittades en väggmålnin­g som föreställe­r Åbo före branden 1827.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland