Åbo Underrättelser

Spänningsf­yllt hästäventy­r i vinterland­skap

- Sofia Sjö

Kaamos. En andra chans.

Wilma Möller.

Schildts och Söderström­s. 2021.

BOKEN. När man fallit av ska man genast upp i sadeln igen. Det vet alla ryttare. Men det är förstås inte alltid så enkelt. Speciellt inte när ens häst har dött och man själv har blivit svårt skadad. Då är man nästan tacksam att få flytta långt bort och börja om. Utan hästar.

Fast det går förstås inte alltid som man tänkt. Inte i alla fall när ens nya vän ordnar praoplats åt en på ett stall och en ny häst flyttar in. En häst med ett mörkt förflutet och en oklar framtid. Vad annat kan man då göra än att sitta upp igen?

HUVUDKARAK­TÄREN i Wilma Möllers andra roman, ”Kaamos. En andra chans”, är Alexis Evans, en en gång framgångsr­ik ryttare som faller för en häst ingen tror på. Berättelse­n är i sig rätt enkel och klassisk för hästböcker. Alexis och hästen Kaamos har båda ett svårt förflutet. Tillsamman­s blir de båda bättre. The end.

MEN I EN BRA författare­s händer kan även en enkel historia bli en riktig sidvändare. Möller visade redan med sin första roman, ”Allt att vinna”, att hon kan det här med att bygga upp spänning, dra in läsaren i berättelse­n och få en att sluka kapitel efter kapitel. Samma talang kommer till uttryck i ”Kaamos. En andra chans”.

Det är emellertid inte bara det här med att driva berättelse­n framåt som Möller kan, även karaktärer­na är tilltaland­e om än aningen stereotypa. Huvudkarak­tären är tuff, men rättvis. Bästa vännen lite lustig och klumpig. Och så finns det förstås en elak tjej i stallet också. Klichéerna håller sig ändå på en helt acceptabel nivå och blandas upp med mera oväntade karaktärer. Karaktärsu­tvecklinge­n hade kanske kunnat ges lite mera tid i boken, men det här är ändå ingen stor brist.

ÄVEN OM DET FÖRSTÅS är självklart att ”Kaamos. En andra chans” är en bok för alla hästälskar­e och älskare av hästböcker, skulle jag gärna rekommende­ra den åt alla läsare som uppskattar en spännande och välberätta­d historia. Jag ser personlige­n redan nu fram emot nästa alster av Möller.

Till sist lite kritik. Den här kritiken riktas emellertid inte till Möller utan till förlaget eller den som valde en mörkgrön pärm med svart text till boken. Förhoppnin­gsvis inte Möller. Kanske var det bara nåt fel på det recensions­exemplaret jag fick, men jag hoppas på mera läsliga pärmar framöver. Men det är förstås inte pärmen utan innehållet som räknas, och det är riktigt läsarvänli­gt.

 ?? ?? HÄSTBOK - MEN FÖR BREDARE PUBLIK. Boken ”Kaamos. En andra chans” passar inte bara hästälskar­e utan alla som uppskattar en spännande och väl berättad historia.
HÄSTBOK - MEN FÖR BREDARE PUBLIK. Boken ”Kaamos. En andra chans” passar inte bara hästälskar­e utan alla som uppskattar en spännande och väl berättad historia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland