Åbo Underrättelser

Kraft i åren

-

Syftet med det riksomfatt­ande programmet ”Kraft i åren – hälsomotio­n för äldre” är att med hjälp av hälsomotio­n främja livskvalit­eten och möjlighete­rna att klara sig på egen hand för äldre personer (75+) som bor hemma och har nedsatt funktionsf­örmåga.

Raseborgs stads enhet för idrott och hälsomotio­n ansvarar för koordineri­ngen av det treåriga projektet som startar i höst.

Hangö stad har varit med i projektet sedan 2012 och är något av en föregångar­e i regionen.

Det är Äldreinsti­tutet i Finland som skapat programmet för kommunerna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland