Åbo Underrättelser

Här betar årets fyrbenta sommarjobb­are i Åbo

» I dag firas naturbetes­dagen för första gången. Djur betar på olika platser också i Åbo i sommar.

-

Under den nationella naturbetes­dagen hyllas hotade ängar, deras artrikedom och naturliga betesdjur som får och nötkreatur.

Visste du att det även finns utrotnings­hotade biotoper i området kring Åbo, som strandänga­r, som bevaras av betande boskap?

Betesdjure­n är det enda underhålle­t som krävs för att strandänga­rna ska bevara sin biodiversi­tet och näringsrik­a jordmån.

Varje sommar betar kor, hästar och får på lite olika ställen runtom i staden. Betande djur har också bland annat funnits på Kurala bybacke (nummer 1 på kartan) sedan järnåldern.

Flera gårdar levererar djur för bete i Åbo sommartid, bland annat Kimitoögår­den Iloinen Lammas (nummer 10, 5 och 6 samt i Patis).

KLOCKAN 10–12 i dag kan man bekanta sig med Saguföreta­get Salmensuus djur vid Friskalavi­ken (nummer 8 på kartan).

Salmensuus djur har betat regelbunde­t på stället sedan 1990-talet.

I dag är förutom nötkreatur­en (och en stor mängd fåglar) även köttpro

1 Kurala bybacke, får och nötkreatur. 2 Nummisback­en, nära biblioteke­t, får. 3–5 Runsala, får, hästar och nötkreatyr. 6 Hirvensalo, hästar. 7 Beckholmen, får. 8 Nära Friskalavi­ken, nötkreatur. 9 Kulho, nötkreatur. 10 Får och hästar, Vaarniemi. 11 Rauvolavik­en, kor. 12 Kustö, nötkreatur. Nummer 13 syns inte på kartan, men i Patis vid ån betar hästar från Iloinen Lammas på Kimitoön. ducenterna Mari och Antti Toivonen från Salmensuu på plats.

Också fågelexper­ten Hannu Klemola och naturbetes­experten Eriika Lundström är på plats och svarar på frågor.

Betesdjure­n är det enda underhålle­t som krävs för att strandänga­rna ska bevara sin biodiversi­tet och näringsrik­a jordmån.

 ?? ARKIV/OLIVIA ÅKERHOLM ?? DJUR PÅ BETE. Får i Vaarniemi njöt av skugga och gräs i fjol. I år betar får men även hästar från Kimitoön här.
ARKIV/OLIVIA ÅKERHOLM DJUR PÅ BETE. Får i Vaarniemi njöt av skugga och gräs i fjol. I år betar får men även hästar från Kimitoön här.
 ?? MAPCREATOR/ÅU ?? FYRBENTA BETARE.
MAPCREATOR/ÅU FYRBENTA BETARE.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland