Åbo Underrättelser

Område vid Martinsbro­n ska göras klarare

» Ett utmanande område vid åstranden och Slottsgata­n ska förbättras genom ett av de vinnande bidragen av tolv i tävlingen ”Tänd Åbo”. Syftet är att skapa ett livligare centrum.

- Carina Holm 045-131 9620 carina.holm@aumedia.fi

Redan 2016 beslöt stadsfullm­äktige i Åbo att stadens centrum borde livas upp.

Det gällde främst området mellan Gamla stortorget och nuvarande kommersiel­la centrum samt vid åsträndern­a.

Under hösten 2020 ordnades en tävling med namnet ”Tänd Åbo” för att samla ihop goda idéer och hitta samarbetsp­arter för staden.

Tanken var att få in konkreta idéer som kan genomföras enligt en partnerska­psmodell.

EN AV VINNARNA var Juho Niemis ”Skärgårdsh­amn” invid Martinsbro­n.

Enligt tävlingsju­ryn knyter hans förslag ihop ett utmanande område vid åstranden så att indelninge­n mellan service, trafik, parkering och anslutning­en till Slottsgata­n görs tydligare.

På det sättet kan man förbättra servicen och hitta en lösning för hur den pumpstatio­n som finns på området bättre kunde integreras i den omgivande miljön.

STADSSTYRE­LSEN godkände i går ett samarbetsa­vtal med honom för att utveckla området vidare.

Syftet är att få en utveckling­splan gjord, som stadsstyre­lsen sedan kan godkänna – eller förkasta senast 31.12.2023.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland