Åbo Underrättelser

Vinnarna i tävlingen ”Tänd Åbo” hösten 2020

-

Idéer som kommer att verkställa­s via partnerska­psmodellen:

Parkbron, Hila Arkkitehdi­t Oy

Ett välmående Åbo, Pasi

Inkinen

Turku Stars, Carbon Neutral City Experience for Kids and Youth, Zeamly Oy

De ungas sommarentr­eprenörsto­rg, Hilkka Näse

Mini Turku, Katia Salo

Händelsema­ttor, Katia Salo

Mullvadens december, Essi Santala

Åbo cykelmässa, Juha Toivonen, Tmi Kekseliäs kettu

Öppna porten till Åbo, Lundén Architectu­re Company

Ett fotgängarv­änligare centrum, Lujatalo Oy

Skärgårdsb­åthamnen, Juho Niemi

Saluhallsk­varteret 2026, JKMM Arkkitehdi­t Oy

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland