Åbo Underrättelser

Åtta fåglar dödade i Åbos parker

» Måsar och tornseglar­e har hittats ihjälskjut­na och fastnade i limfällor i Puolalapar­ken, Idrottspar­ken och i Vårdbergsp­arken.

- Maja Meurman maja.meurman@aumedia.fi

Flera fåglar har hittats döda i Åbos parker den senaste veckan.

Förra veckan anmäldes sju döda eller allvarligt skadade fåglar till Åbo Djurskydds­förening och en åttonde anmälning kom måndag morgon. Fåglarna har hittats i närheten av Puolalapar­ken, Idrottspar­ken samt i Vårbergspa­rken.

Sex av fåglarna är måsar av olika arter och två av dem är tornseglar­e. De fåglar som upptäcktes levande avlivades på grund av att skadorna var svåra.

PÅ GRUND AV det misstänkt stora antalet döda fåglar röntgades en av måsarna. I röntgenbil­den upptäcktes en kula från troligtvis ett luftgevär.

Resten av måsarna led av till synes likadana skador.

VERSAMHETS­LEDARE för Åbo djurskydds­förening Britt-Marie Juup spekulerar att tornseglar­na fastnat i limfällor som någon lagt ut i Idrottspar­ken.

Fåglarna hittades täckta av starkt lim och skadorna påvisade att de suttit fast länge. Juup säger sig vara chockad över att limfällor som dessa finns till salu och betonar att fåglarna som fastnat i fällorna tvingats lida.

– Situatione­n är oroväckand­e och grym. Jag känner inte till något liknande i denna utsträckni­ng, säger Juup.

Hon hoppas att detta är en engångsför­eteelse.

JUUP TÄNKER brottsanmä­la händelsern­a.

Djurskydds­föreningen har informerat om det skedda via sociala medier. Många är upprörda och håller ögonen öppna för skadade fåglar.

MÅSAR OCH ANDRA fåglar betraktas som störande under sommaren då de försöker stjäla mat från exempelvis uteserveri­ngar.

Staden är för fåglarna ett tryggt ställe tack vare avsaknaden av naturliga fiender och för att det är lätt att hitta mat. Måsarna kan vara särskilt påflugna under bofredstid­en, då deras ungar är på marken och behöver beskydd.

– Jag hoppas att folk lär sig uppskatta att naturen syns även i staden, säger Britt-Marie Juup. Det finns ingen direkt lösning till de framfusiga fåglarna och hon uppmanar människor att ta dem i beaktande och skydda sin mat då de äter ute.

MÅSARNA RAPPORTERA­S inte bete sig ovanligt påfluget i år utan problemet är det samma som tidigare år. På uteserveri­ngarna kan fåglarna dyka ner och störa kunderna.

– Måsarna är ett problem varje år, säger Ellen Wikman som jobbar på Pub Niskas uteserveri­ng.

Restaurang­en har i fjol satt upp glas runt terrassen, men det enda som hjälper lite är enligt henne parasollen.

För torgförsäl­jarna på Salutorget hjälper det att stånden har tak och skydd framför disken. Annars är det enda effektiva sättet att förhindra måsarnas närvaro att inte lämna mat utomhus.

 ?? MAX SANTALAHTI ?? RÖNTGEN VISADE KULA. Måsarna har sannolikt blivit skjutna med luftgevär.
MAX SANTALAHTI RÖNTGEN VISADE KULA. Måsarna har sannolikt blivit skjutna med luftgevär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland