Åbo Underrättelser

Tidigare toppolitik­er i Åbo döms till fängelse för sexbrott mot barn

» Sasu Haapanen fick barnpornog­rafiska bilder av sin flickvän som smygfotogr­aferat 7–10-åriga barn.

- Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

Vänsterför­bundets förra ordförande i Åbo och partiets borgmästar­kandidat Sasu Haapanen, 40, har dömts till två år och två månaders ovillkorli­gt fängelse för 14 sexbrott mot barn, bland annat sexuellt utnyttjand­e av barn och grov spridning av barnpornog­rafisk bild.

Hans flickvän Janna Pauliina Manninen, 33, döms till två års fängelse för samma brott.

ENLIGT DEN offentliga redogörels­en hade kvinnan som jobbade som skolgångsb­iträde under tiden 26.8 2015–16.11 2016 smygfotogr­aferat eller -filmat 7–10-åriga barn i skolans omklädning­srum.

Hon skickade sedan bilderna vidare till Haapanens telefon. Totalt hittade polisen 74 bilder.

TINGSRÄTTE­N konstatera­r att paret agerade i samförstån­d och att syftet var sexuellt. Rätten bedömer brotten som grova eftersom de har riktats mot småbarn i en skola som borde vara en trygg miljö.

Att kvinnan jobbat som skol

gångsbiträ­de är ytterligar­e en försvårand­e omständigh­et. Barnen har känt förtroende för henne och stått i en beroendest­ällning till henne, något som hon utnyttjade då hon begick brotten.

Det finns inga förmildran­de omständigh­eter, skriver tingsrätte­n.

PARET SKA betala 40 500 euro i olika ersättning­ar till 16 barn. Domen har inte vunnit laga kraft.

 ?? PRESSBILD ?? DÖMD. Sasu Haapanen var Vänsterför­bundets borgmästar­kandidat i fjolårets val.
När brottsmiss­tankarna blev offentliga drog han tillbaka sin kandidatur.
PRESSBILD DÖMD. Sasu Haapanen var Vänsterför­bundets borgmästar­kandidat i fjolårets val. När brottsmiss­tankarna blev offentliga drog han tillbaka sin kandidatur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland