Åbo Underrättelser

Räddningsv­erket varnar: Stor risk för skogsbrand

-

AKTUELLT. Egentliga Finlands räddningsv­erk uppmanar alla att vara extra försiktiga på grund av den stora skogsbrand­srisken.

Att göra upp öppen eld under rådande skogsbrand­varning är strängt förbjudet. För midsommarb­rasor gäller samma regler som för all öppen eld.

Lägereld, brasa eller annan öppen eld får inte göras upp om terrängen är torr eller om vädret är blåsigt. För tillfället råder varning för skogsbrand och sannolikt kommer den att gälla över midsommarh­elgen, skriver Räddningsv­erket i ett pressmedde­lande.

Med öppen eld avses all sådan eld som kan spridas via marken eller via gnistor. När det är förbjudet att tända öppen eld, är det inte heller tillåtet att använda till exempel engångsgri­llar som räknas som öppen eld. Engångsgri­llen kan bli självgåend­e vid en kraftigare vindpust och flytta sig från stenunderl­ag till gräset.

Med hjälp av vinden kan en liten brasa snabbt sprida sig och bli en ohanterbar brand, också med cigarrette­r ska man nu vara särskilt försiktig. Avsiktligt eller av slarv förorsakad­e bränder anmälas alltid till polisen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland