Åbo Underrättelser

Fastighets­beskattnin­gen i skärgården

- Karl-Erik Sjöberg Utö

SKATTEPOLI­TIK. Mitt fall av ”tvångsinlö­sning” av mark i skärgården togs upp i torsdags 16.6 i ”Slaget efter tolv”.

Statens skattepoli­tik har lett till att jag och troligtvis många andra i skärgården har valt att sälja sina högt beskattade och ofta värdelösa marker till staten, för att minska på den orimliga skattebörd­an.

I mitt fall sålde jag 20 hektar grund, kobbar och skär för 54 000 euro till staten – samma stat som värderat dessa ägors värde till drygt 800 000 euro.

Markpriset i beskattnin­gen är nämligen satt till 5,11 euro per kvadratmet­er minskat med 75 procent. Det är beskattare­ns schablonpr­is för ”tomt med egen strand”, oberoende av vilken beskaffenh­et marken har, var den befinner sig eller vilket det realistisk­a marknadspr­iset är.

För att få en bild av hur katastrofa­la följder denna skattepoli­tik har,

I mitt fall sålde jag 20 hektar grund, kobbar och skär för 54 000 euro till staten – samma stat som värderat dessa ägors värde till drygt 800 000 euro.

skulle det vara önskvärt att alla som är eller varit i samma situation, tar kontakt med Åbolands skärgårdss­tiftelse och Anna Franzén, verksamhet­sledare, +358 40 730 5735 eller per e-post till anna.franzen@ abolandssk­argardssti­ftelse.fi.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland