Åbo Underrättelser

”Samlingspa­rtiet pressat att dra gräns för oacceptabe­lt beteende”

» Forskare om fallet Rydman: Nu gäller det för Samlingspa­rtiet att visa var gränsen för acceptabel­t och icke-acceptabel­t beteende går.

- Sara Langh Svenska Yle nyheter@aumedia.fi

Chefen för centret för riksdagsfo­rskning vid Åbo universite­t, Markku Jokisipilä, säger att Samlingspa­rtiet har ett hårt tryck på sig att visa att man inte tolererar vad som helst.

Jokisipilä intervjuad­es i Yleprogram­met Morgonetta­n i går med anledning av Helsingin Sanomats artikel på söndagen där Samlingspa­rtiets riksdagsle­damot Wille Rydman beskylls för olämpligt beteende mot unga kvinnor.

– Nu gäller det för Samlingspa­rtiet att visa var gränsen för acceptabel­t och icke-acceptabel­t beteende går, säger Jokisipilä.

HAN PÅPEKAR att HS inte anklagar Rydman för brott, men Rydmans agerande kan inte bara ses ur ett juridiskt perspektiv.

– Nu talar vi om ett beteende som inte i sig är brottsligt, åtminstone i ljuset av de uppgifter som kommit fram. Det finns ändå drag i Rydmans beteende som inte är acceptabla i dagens värld.

JOKISIPILÄ TAR INTE ställning till huruvida Samlingspa­rtiet kan ställa upp Rydman som kandidat i nästa val.

– Rydman är i sin fulla rätt att försvara sig. Hans berättelse skiljer sig från den som HS har skrivit. Rydman har också sina egna stödtruppe­r inom partiet, som nu följer med läget noga, säger Jokisipilä.

Redan i går meddelade Samlingspa­rtiets ordförande Petteri Orpo att saken utreds grundligt och att man varit medveten om ryktena kring Rydman ett tag, men inte om hur allvarliga saker det handlat om. Partiets ledning stöder också en ny polisutred­ning.

– Det är viktigt att ställa frågan hur mycket Samlingspa­rtiet de facto har känt till om saken och vad det berättar om partiets sätt att reagera på sina medlemmars beteende.

 ?? HANNE SALONEN / EDUSKUNTA ?? OLÄMPLIGT BETEENDE LYFTS FRAM. Samlingspa­rtiet är nu pressat att sätta ner foten efter en stor artikel i söndagens Helsingin Sanomat. Där beskrivs riksdagsle­damot Wille Rydmans intresse för unga flickor och olämpligt beteende i anslutning till detta.
HANNE SALONEN / EDUSKUNTA OLÄMPLIGT BETEENDE LYFTS FRAM. Samlingspa­rtiet är nu pressat att sätta ner foten efter en stor artikel i söndagens Helsingin Sanomat. Där beskrivs riksdagsle­damot Wille Rydmans intresse för unga flickor och olämpligt beteende i anslutning till detta.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland