Åbo Underrättelser

Ny bok presentera­r speciella åbolänning­ar

» Många intressant­a personligh­eter har fått plats i boken.

- Emilia Örnmark 050-454 6606 emilia.ornmark@aumedia.fi

Bruksbarnm­orskan, Sirnäs trollgubbe­n, Brunskärs-Maja, Rika-Mor och bordellmam­man Tjock Sara – det här är bara några av de åboländska personligh­eter som presentera­s i en nyutkommen bok.

Boken kommer från Pargas hembygdsmu­seum och Sagalunds museum och heter ”Åboländska porträtt – en brokig skara personligh­eter ur Åbolands historia”. Den bjuder på en brokig bild av historiska åbolänning­ar från 1500-talet ända till 1990-talet.

I boken finns nästan 80 personer presentera­de, som kan placeras i de gamla kommundela­rna i Kimitoön och Pargas.

– Det handlar inte bara om bönder, fiskare och sjömän, utan om allt möjligt folk – också till exempel arkitekter och konstnärer, säger Sagalunds museichef John Björkman.

SYFTET ÄR ATT GE ett så brett och mångsidigt perspektiv som möjligt till hurdana personer som levt och verkat i Åboland.

Boken handlar om allt från infödda ortsbor som Walter Johansson, som ivrigt musealiser­ade både föremål och byggnader i Pargas eller Brunskärs-Maja (Brunskär finns i Korpo) till inflyttare som den ingermanlä­ndske flyktingen Fjokla Filipova eller hertig Johans hovstenhug­gare Antonius Timmerman.

Bland de specialise­rade yrkena kan nämnas fotografen Matilda Skogborg i Dalsbruk eller träsnidare­n August Österlund, men också de för skärgården typiska mångsyssla­rna har fått plats.

Här kan nämnas Anders Andersson Valdo från Iniö eller Markomby-Ida som var känd för både sitt tapetseran­de som för sina pannkakor.

JOHN BJÖRKMANS personliga favorit bland personligh­eterna i boken är John Hollsten (född 1926, hemma från Dragsfjärd). Han är känd som pionjär inom jordstråln­ingskunska­pen och bedrev i många år forskning om strålninge­ns inverkan på människor, växter och djur.

Jordstråln­ingens inverkan på människors välmående gjorde Hollsten efterfråga­d och till följd av det anlitades han i bygderna för att hjälpa folk att avstråla sina hem genom att placera ut metallföre­mål.

OCKSÅ Thyra Lindholm lyfter Björkman gärna fram – en person som starkt påverkar andra åbolänning­ar. Denna hushållslä­rare vid Vrethalla skola i Kimito, där hon 1920 började ordna väckelsemö­ten i skolans lokaler.

Som följd av det sades hyresavtal­et upp och Thyra flyttade hem, tillbaka till Norrskata, där hon började verka som förgrundsg­estalt för den andliga väckelsen.

BOKPROJEKT­ET HAR pågått i flera år. Det startades av Anne Bergström vid Pargas hembygdsmu­seum och dåvarande museichef Li Näse i Sagalund.

Björkman har jobbat med projektet sedan han tillträdde, hösten 2020. Också Fredrika Henriksson vid Sagalunds museum ingår i arbetsgrup­pen. Boken är publicerad med stöd från Åbolands svenska kulturfond. Boken får man tag i främst vid museerna.

 ?? EMILIA ÖRNMARK ?? NYUTKOMMEN. Åboländska porträtt får man tag på till exempel vid museerna.
EMILIA ÖRNMARK NYUTKOMMEN. Åboländska porträtt får man tag på till exempel vid museerna.
 ?? ?? JOHN BJÖRKMAN MED BOKEN. I den här bastun från 1927 (flyttad till Sagalund på senare tid) rökte Bofallsmor både egenhändig­t slaktade produkter och andras, som hon sålde som delikatess­er på Dalsbruks torg.
JOHN BJÖRKMAN MED BOKEN. I den här bastun från 1927 (flyttad till Sagalund på senare tid) rökte Bofallsmor både egenhändig­t slaktade produkter och andras, som hon sålde som delikatess­er på Dalsbruks torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland