Åbo Underrättelser

Orgeln i Norrskata kyrka fyller 140 år

-

NORRSKATA. Orgeln i Norrskata kyrka fyller 140 år i år.

Den byggdes av Jens Alexander Zachariass­en år 1882.

Jubileet uppmärksam­mas med musik i kyrkan i sommar. Den första konserten, ”Som orgelton, som psalmers tröst” ordnas på onsdag (22.6) klockan

18. Då musicerar Pia Bengts, sopran och Stefan Lönnquist, orgel. Konserten är ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med det historiskt intressant­a instrument­et.

Övrigt orgelprogr­am i sommar hålls i juli.

Den 7 juli klockan 19 blir det sångstund med Korpo sångkör: ”Vi kommet för vår Gud med sång och jubel”.

Den 27 juli klockan 18 ger Kalle Salonen orgelkonse­rten ”Låt varje (orgel)stämma höja jubelljud”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland