Åbo Underrättelser

ASS lockar från generation till generation

» I klubbhamne­n på Beckholmen finns det plats för både veteraner och nybörjare.

-

I Airisto Segelsälls­kap i Åbos (ASS) klubbhamn på Beckholmen i Hirvensalo är det full ruljans.

Segelsäson­gen är i gång och både nya och gamla medlemmar hittas i hamnen.

VERKSAMHET­SLEDARE Sara Huldén berättar att mycket händer och utvecklas inom föreningen.

– I och med coronan började vi ordentligt rusta upp hamnarna då många hade tid och ville vara utomhus, säger hon.

Föreningen har bland annat målat om klubbhuset och byggt terrass till följd av det ökade intresset.

Föreningen har även införskaff­at nya Zoom8- och laserjolla­r.

FÖRRA VECKAN ordnades det jolleläger i klubbhamne­n för 7–13 åringar. Med på lägret var Sofie Ölander och Isabella Wikman som båda deltagit i nybörjarku­rsen i två år och nu gick fortsättni­ngskursen.

– Det har varit roligt men blåsigt, säger Ölander, som inte tycker om att åka allt för fort.

Hon tycker att det har varit häftigt att själv få styra båten.

– Jag började segla för att jag ville testa hur det är. Jag har tyckt om att vara ute på havet, säger Wikman.

ÖLANDER vill fortsätta segla med optimistjo­lle och tycker att undervisni­ngen på lägret varit bra. Lägren leds av Jonas Krogell, Ari Krogell, Casimir Granvik och Ida Björkqvist, alla erfarna seglare.

– I nybörjarku­rserna börjar vi på land med jollesimul­ator och sedan testar vi i vattnet i lugn och ro, säger Björkqvist. Takten på lägren är ändå intensiv.

Det finns läger och kurser för alla åldrar och erfarenhet­snivåer.

I HAMNEN står även seniormedl­emmen Norbert Agte och tittar på sitt barnbarn på jollelägre­t. Han har varit medlem i ASS sedan 1950-talet och gjort mycket för föreningen under årens lopp. Han har bland annat varit besiktning­sman i 40 år och suttit i föreningen­s styrelse.

– Det viktigaste med föreningen är att den lär ut segling, sjömanskap och vett åt unga seglare, säger Agte.

 ?? MAJA MEURMAN ?? HAMN. I ASS klubbhamn finns platser för både medlemmar och gäster.
MAJA MEURMAN HAMN. I ASS klubbhamn finns platser för både medlemmar och gäster.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland