Åbo Underrättelser

Ny litterär festival i Ekenäs i juli

» Festivalen för samman tyska och finländska författare i en intim miljö.

-

I slutet av juli arrangeras den litterära festivalen Salonfesti­val i Ekenäs med välrenomme­rade författare från både Tyskland och Finland.

Idén till Salonfesti­val startade i Köln 2014 och har vuxit till en stor succé genom åren.

År 2020 ordnades Salonfesti­val i Sydafrika och nu kommer konceptet till Ekenäs.

I DETTA EVENEMANG står litteratur­en i fokus och det är samtidigt frågan om ett kulturutby­te och en interkultu­rell dialog.

Festivalen för samman tyska och

finländska författare i en intim miljö. Flera genrer är represente­rade; dikter, romaner och facklitter­atur. Samtalen förs på vackra platser både ute i naturen och inomhus.

Programmet går på engelska förutom Tua Forsströms läsning som går på svenska.

MERETE MAZZARELLA kommer att diskutera lycka med den tyska filosofen och framgångsr­ika författare­n Ariadne von Schirach på Ramsholmen.

Författare­n Kjell Westö som är en expert på Göran Schildt begrundar de historiska kopplingar­na mellan Finland och Tyskland samt dagens politiska läge med sin prisbelönt­a tyska översättar­e Paul Berf i Villa Skeppets trädgård.

I Ekenäs kyrka träffar den populära astronomen Esko Valtaoja sin högt uppskattad­e tyske kollega Heino

Falcke för att reflektera över de stora metafysisk­a frågorna som väcks då vi ser mot stjärnorna.

Salonfesti­val ordnas den 27–31.7 i Ekenäs.

 ?? ARKIV/ANNINA SUOMINEN ?? TILL EKENÄS. Kjell Westö är ett av dragplåstr­en till litteratur­evenemange­t Salonfesti­val som arrangeras i Ekenäs i juli.
ARKIV/ANNINA SUOMINEN TILL EKENÄS. Kjell Westö är ett av dragplåstr­en till litteratur­evenemange­t Salonfesti­val som arrangeras i Ekenäs i juli.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland