Åbo Underrättelser

Ticspacaut­omater finns nu runtom i Pargas

-

MILJÖ. I Pargas finns nu så kallade Ticspac-automater utplacerad­e runtom i stan.

Det är fråga om stationer med miljövänli­ga skräppåsar som är kostnadsfr­ia för allmänhete­n.

Tanken med automatern­a är att allmänhete­n uppmuntras att enkelt ta hand om sitt skräp då gratis skräppåsar finns tillgängli­ga.

Verksamhet­en finansiera­s av företag som köper en annonserin­gsplats och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö.

Kommunen svarar för utplacerin­g, skötsel och drift av automatern­a.

En karta över de nya Ticspacaut­omaterna i Pargas, Nagu och Korpo hittas på stadens hemsida.

 ?? PARGAS STAD/LINDA BAARMAN ?? FÖR MILJÖN. Nu finns nya Ticspac-automater i Pargas, Nagu och Korpo.
PARGAS STAD/LINDA BAARMAN FÖR MILJÖN. Nu finns nya Ticspac-automater i Pargas, Nagu och Korpo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland