Åbo Underrättelser

Skolan är för varm – eleverna i S:t Olofsskola­n fick ledigt

» Skolelever och daghem drabbas hårt av värmebölja­n när fastighete­rna inte håller värmen ute tillräckli­gt bra.

- Fanny Karell fanny.karell@aumedia.fi

Igår och idag får eleverna i S:t Olofsskola­n en kortare skoldag. Det beror på att det är för varmt i skolbyggna­den. På grund av hettan går eleverna hem redan 12.45 på torsdagen och fredagen.

Skolan har denna hösttermin flyttat till ny adress. Rektor Christer Karlsson förklarar att hettan inomhus främst beror på avsaknaden av gardiner och persienner. Solen skiner in genom de stora fönstren och värmer inneluften. Förhoppnin­gsvis ändras läget då gardinerna kommer på plats.

För att underlätta skoldagen håller man fönster öppna och skippar dubbellekt­ioner. Även om läget i skolan känns besvärligt menar Karlsson ändå att det är en förbättrin­g jämfört med den tidigare skolbyggna­den där värmen tidvis kunde vara ännu värre.

BLAND ELEVERNA som vistas i korridorer­na hörs diskussion­er om hettan i skolan och på rastområde­t svalkar sig många med små plastfläkt­ar. Temperatur­en och luften i byggnaden är inte optimal men eleverna är förhålland­evis positiva och lugna.

Julia Jerumanis, elev i skolan, tycker att det känns lite jobbigt med värmen.

– Det känns svettigt hela tiden och man blir trött och får huvudvärk.

Jerumanis upplever att temperatur­en utomhus är skönare. Inne i den dåliga luften påverkas lätt koncentrat­ionen.

– När man mår dåligt på grund av värman blir motivation­en för studierna mindre.

ELEVERNA Stella Cygnel och Nella Nylund håller sig utomhus i en skuggig park på rasten. De säger att det är mycket varmare i den nya byggnaden än i den förra och hoppas att persienner­na snart kommer på plats.

– Det här känns som en bastu. Man måste komma ihåg att dricka mycket, säger Nylund och Cygnel instämmer.

Cygnel berättar att temperatur­en

utomhus är mycket behagligar­e, vilket säger en hel del med tanke på värmen utomhus just nu.

– Lektionern­a känns jobbigare nu när det är så varmt och luften är dålig.

Nylund tror att värmen beror på de stora fönstren och att luftkondit­ioneringen inte ännu fungerar.

– Dessutom är här så många människor och korridorer­na är ganska trånga.

De båda tycker att det är skönt med en kortare skoldag eftersom värmen är tröttande.

– HÄR ÄR LIKA KALLT som hemma i bastun.

Så uttrycker sig Rainer Svens, lärare, om värmen i skolan.

– Det är inte helt som det ska och förhoppnin­gsvis blir läget bättre när allt kommer igång. Medan vi väntar på att bland annat gardiner kommer på plats kommer skoldagarn­a vara kortare för att undvika den värsta hettan.

Svens vill ändå poängtera att de är

tacksamma för tillgången till den nya skolbyggna­den, där S:t Olofsskola­n ska verka i några år. Överlag klagar inte eleverna mycket över läget och förhoppnin­gsvis är läget bättre redan nästa vecka.

 ?? ARKIV/ROBIN SJÖSTRAND ?? BLEV FÖR VARM. Nya S:t Olofsskola­n saknar ännu en del persienner och gardiner, vilket ledde till att det blivit outhärdlig­t hett inomhus.
ARKIV/ROBIN SJÖSTRAND BLEV FÖR VARM. Nya S:t Olofsskola­n saknar ännu en del persienner och gardiner, vilket ledde till att det blivit outhärdlig­t hett inomhus.
 ?? FANNY KARELL ?? JULIA JERUMANIS. Elever i S:t Olofsskola­n är positiva trots dålig luft och alldeles för varma temperatur­er.
FANNY KARELL JULIA JERUMANIS. Elever i S:t Olofsskola­n är positiva trots dålig luft och alldeles för varma temperatur­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland