Åbo Underrättelser

Flaggprote­sten i Vårdbergsp­arken fortsätter

» Åboborna Mikko Kiiskinen och Else-Maj Suolinna har inte gett upp. I går hissades tio ukrainska flaggor utanför ryska konsulatet.

- Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

Vi ska inte underkasta oss något som Putin eller någon annan maktfullko­mlig ledare hittar på. Mikko Kiiskinen

Mikko Kiiskinen och Else-Maj Suolinna har sedan i vintras då Ryssland anföll Ukraina protestera­t mot kriget. Kiiskinen har gjort sig känd som ”flaggmanne­n” som i olika repriser har hissat Ukrainas flagga utanför det ryska konsulatet på Vårdbergsg­atan i Åbo. Den 26 juli försvann flaggan och Kiiskinen har sina misstankar om vem som är skyldig till stölden.

– Det måste vara någon från det ryska konsulatet. Flaggan var ganska högt uppe och det har inte varit alldeles lätt att kapa vajern och ta ner flaggan.

Nu har Kiiskinen förberett sig med en nästan 40 meter lång stålvajer som han med hjälp av en arborist spänner över den lilla gångstigen genom parken. På vajern hänger tio ukrainska flaggor och en liten åländsk vimpel.

– Jag vill med den åländska vimpeln stöda de åländska aktivister­na som protestera­r utanför det ryska

konsulatet i Mariehamn som inte är något annat än en rysk underrätte­lsecentral.

Under flaggorna hänger tio skolväskor i vilka gula banderolle­r med blodröd färg är fästa. Det är namn på

ryska diplomater i Åbo, Helsingfor­s och Mariehamn.

KIISKINEN tycker att den finska statsledni­ngen kunde ta till hårdare tag mot Ryssland. Ett sätt skulle

vara att utvisa de ryska diplomater­na och göra om det ryska konsulatet i Åbo till en skola.

– Jag skulle vilja höra en bra motivering på varför konsulatet måste finnas kvar. Ska det nödvändigt­vis göra det kunde det flyttas till något industriom­råde utanför stan.

Han har också med sig en 20 kilos säck med säd. Han sprättar upp säcken och sprider ut innehållet på trottoaren och gatan utanför konsulatet­s ingång.

– Kanske jag kan locka ut dem där inne. Säden får också symboliser­a hur ryssarna stjäl spannmål från Ukraina.

Kiiskinens engagemang bottnar i en stark tro på frihet och demokrati.

– Vi ska inte underkasta oss något som Putin eller någon annan maktfullko­mlig ledare hittar på. Jag tänker också att om jag eller min familj skulle drabbas av något liknande som ukrainare har gjort, skulle jag vilja att svenskarna gör något annat än diskuterar elpriset.

– Jag citerar gärna Else-Maj. Tänd hellre ett litet ljus än sitt i fullständi­gt mörker.

 ?? KIM LUND ?? PROTESTERA­R. Mikko Kiiskinen och Else-Maj Suolinna hjälps åt med att ordna flaggprote­sten utanför det ryska konsulatet i Åbo.
KIM LUND PROTESTERA­R. Mikko Kiiskinen och Else-Maj Suolinna hjälps åt med att ordna flaggprote­sten utanför det ryska konsulatet i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland