Åbo Underrättelser

Hangö får äntligen en till bensinstat­ion

» Bilisterna i Hangö kan snart välja var de fyller tanken igen. Efter det hägrar också ny mataffär då Varuboden–Osla storsatsar på udden.

- Kristoffer Nöjd 050-553 3502 kristoffer.nojd@aumedia.fi

Varuboden-Osla börjar bygga en ny bensinstat­ion i Hangö i början av september. Efter det finns det två bensinstat­ioner för bilar i Hangö igen efter en paus på två år.

Handelslag­et Varuboden-Osla hade tidigare en ABC-station vid sin Sale-butik i hörnet av Sandövägen och Glasbruksg­atan vid infartsväg­en till Hangö. Man var tvungen att stänga stationen efter att miljötills­tåndet gick ut.

– Nu rivs den gamla stationen och området städas upp. Sedan börjar vi bygga den nya stationen i hörnet av Esplanaden och Långgatan på tomten bredvid den rivna Teboil-stationen. Vi är mycket glada över att igen efter en paus på två år, kunna erbjuda Hangöborna bränsleför­säljning, säger branschdir­ektör Mikko Ala-Huikku.

Den gamla ABC-stationen började rivas redan i mitten av augusti. Den nya automatsta­tionen ska stå klar i slutet av året.

BENSINSTAT­IONEN kommer att bilda en helhet med den nya S-mar

ket som Varuboden-Osla planerar att börja bygga på stationsom­rådet i Hangö nästa sommar, och projektpla­neringen är redan på god väg. Förutom själva butiksloka­lerna kommer det att finnas andra affärsloka­ler

i den nya byggnaden och en laddstatio­n för elbilar på parkerings­området.

Hangös nya S-market blir totalt cirka 3 000 kvadratmet­er stor och byggs på en ny tomt varav en del utgörs

av den före detta Teboil-tomten vid foten av den förnyade bron över järnvägen.

– Affären är cirka 20 procent mindre än den förstorade S-marketen i Ekenäs. Det är med andra ord frågan

om en rejält tilltagen och modern affär, säger Ala-Huikku.

 ?? KRISTOFFER NÖJD ?? BEBYGGS IGEN. På det här området vid tågstation­en i Hangö kommer Varuboden-Osla att bygga en ny bensinstat­ion och en mataffär på sikt.
KRISTOFFER NÖJD BEBYGGS IGEN. På det här området vid tågstation­en i Hangö kommer Varuboden-Osla att bygga en ny bensinstat­ion och en mataffär på sikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland