Åbo Underrättelser

SDP:s medlemmar utser tretton av sjutton riksdagska­ndidater

» Nitton personer i Egentliga Finland vill sitta i riksdagen. Medlemmarn­a väljer vem av dem som får bli kandidat.

-

Nitton personer vill ställa upp för SDP i Egentliga Finland i riksdagsva­let i april 2023.

Men eftersom partiet, som alla andra partier bara har sjutton kandidatpl­atser, ska SDP:s medlemmar få rösta om vem av dessa de vill se som kandidater.

Medlemmarn­a får utse tretton av sjutton kandidater, medan kretsmötet besluter om vem som ska få de återståend­e fyra kandidatpl­atserna.

De nitton som står till SDP:s förfogande i Egentliga Finland är välkända namn som Piia Elo, 44, biträdande borgmästar­e i Åbo, Ari Korhonen, 50, tidigare partisekre­terare och stadsdirek­tör i Reso och nuvarande specialråd­givare vid Kommunförb­undet, och Aki Lindén, 70, nuvarande minister och riksdagsle­damot efter en lång chefskarri­är först vid Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrikt och senare vid Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt.

Också nuvarande riksdagsle­damoten Eeva-Johanna Eloranta, 56, från Åbo står till förfogande.

Övriga intressera­de SDP:are är Niina Alho, 40, från S:t Karins; Miku Kuuskorpi, 21, Reso; Mari Lahti, 44, Åbo; Janne Laulumaa, 46, Reso; Heli-Päivikki Laurén, 54, Nystad; Mika Maaskola, 55, Åbo; Saku Nikkanen, 45, Salo; Iris Nordman, 21, Åbo; Sami Peltola, 43, Åbo; Jenni Peltoniemi, 30, Lundo; Niina Piippo, 41, Lundo;

Viivu Seila, 25, Åbo; Timo Tamminen, 52, Loimaa; Miika Tiainen, 28, Åbo och Mari van den Berg, 34, Åbo.

SDP i Egentliga Finland har i dag tre platser riksdagen. Förutom Eloranta och Lindén sitter Katja Taimela från Salo i riksdagen på SDP:s mandat.

Medlemsomr­östningens resultat slås fast den 9 september.

 ?? ARKIV/DAN LOLAX ?? SNART DAGS IGEN. SDP:s medlemmar kan utse tretton av sjutton kandidater.
ARKIV/DAN LOLAX SNART DAGS IGEN. SDP:s medlemmar kan utse tretton av sjutton kandidater.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland